สาส์นจากผู้อำนวยการ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม  ลูกแสด เทา จงตั้งมั้นในการศึกษาพัฒนาตนเองให้ทันยุคดิจิตอล ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

ข่าวสาร/ประกาศ

ดร.ประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

ขอแสดงความยินดี

                เด็กชายธนวัตน์ ฉิมพาลี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โดย ครูวิมลศรี ศาสตร์สกุล ผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดี

                   นายจักรินทร์ คำโสภา

 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โดย ครูวิมลศรี ศาสตร์สกุล ผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดี

                    นางสาววนัสนันท์ อ่ำศรี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โดย ครูปุณยาพร จันทวงษ์ ผู้ฝึกสอน

รับเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระดานสนทนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

update วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.ประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา พร้อมกับ ครูวิมลศรี ศาสตร์สกุล และครูปุณยาพร จันทวงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดราชบุรี โดยเด็กชายธนวัตน์ ฉิมพาลี แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-3 นายจักรินทร์ คำโสภา แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6 และนางสาววนัสนันท์ อ่ำศรี แข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ม.4-6 

update   วันที่ 12-13มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.ประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ได้จัดกิจกรรมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวระ คำรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางระจัน เป็นประธานนพิธี และนายสายชล ฉิมพาลี เป็นนักกีฬาอวุโส 

    วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ดร.ประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ครูและบุคลากรโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะนิเทศบูรณาการ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย ดร. วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และคณะดำเนินงาน       เพื่อติดตามความพร้อมการขับเคลื่อน นโยบายต่างๆ ณ ห้องประชุมพุทธบารมี โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ 

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ณ วัดช่องลม บางระจัน

 งานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี