Carousel imageCarousel imageCarousel image

สาส์นจากผู้อำนวยการ

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ลูกแสด เทา จงตั้งมั้นในการศึกษาพัฒนาตนเองให้ทันยุคดิจิตอล ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

ข่าวสาร/ประกาศ

ดร.ประเสริฐ ดิษกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

รับเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระดานสนทนา