กิจกรรม

โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2565 

ประเภท กรีฑา

     🥈วิ่ง 200 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)

     🥉วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)

ประเภท เปตอง

     🥉เปตอง คู่หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)