ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสุจริต   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง


ข้อมูลการติดต่อ

                              ที่อยู่: หมู่ที่   7   บ้านเชิงกลัด    ตำบล  เชิงกลัด   

                             อำเภอ  บางระจัน    จังหวัด สิงห์บุรี    รหัสไปรษณีย์ 16130

                   

                            โทรศัพท์: 036814585         

                           

                             โทรสาร :036814621

                               E-mail: srisakschool01@gmail.com


 

 แผนที่ตั้งสถานศึกษา