ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง

ข้อมูลการติดต่อ

หมู่ที่ 7 บ้านเชิงกลัด ตำบล เชิงกลัด อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16130

โทรศัพท์ 036814585

โทรสาร 036814621


แผนที่ตั้งสถานศึกษา


O 5ข้อมูลโรงเรียน.pdf