เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา (ศ.ศ.ส.)ศรีศักดิ์เรานี้แสดเทาเรายึดมั่น

สายเลือดเรานั้นข้นเข้มเต็มศักดิ์ศรี

มาเถิดมาแสดเทาเราสามัคคี

ทำคุณความดีบูชาสถาบัน


ศ.ศ.ส. ชื่อย่อนี้จำฝังจิต

ตลอดชีวิตอยู่ไหนยังใฝ่ฝัน

แหล่งรวมใจรวมสุขอยู่ทุกวัน

ชั่วกัปชั่วกัลป์ปีเดือนไม่เคลื่อนคลาย


ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

สถานศึกษาที่แสนสุขสนุกสบาย

ยามเราเรียนเพียรอยู่ไม่รู้วาย

เหนื่อยอ่อนผ่อนคลายร่มเย็นเป็นสุขสันต์


ศรีศักดิ์เรานี้มีชื่อที่ลือเล่า

แดนแห่งแสดเทาเรารักกันมั่น

ผูกไมตรีกลมเกลียวเหนี่ยวสัมพันธ์

สิ่งเดียวเท่านั้นสรณะเราจะทำดี


(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)