ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร2566

นายประเสริฐ ดิษกร


ตำหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเภท :ข้าราชการครู

วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ

สังกัด :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

โรงเรียน :ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา  

เบอร์โทรศัพท์:089-801-4585

e-mail: dissakron3@hotmail.com

datastruc.png