ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

no gift policy.png
IMG_20230828_0003.pdf